«Velkommen til Bjerketvedt Ferdigplen A/S»

Vi leverer ferdigplen av beste kvalitet.

Bjerketvedt Ferdigplen A/S er et selskap som drives og eies av Johannes Bjerketvedt. Selskapet har siden 1993 hatt Telemark og Agder som sitt hovedmarked som produsent og leverandør av ferdigplen. Ferdigplenen dyrkes på store arealer i Porsgrunn kommune. Når vi mottar din bestilling, trimmes og kuttes plenen. Plen er ferskvare og kuttes tidligst en dag før levering.

“ Vi leverer ferdigplen også utenfor vårt distrikt! Ta kontakt for nærmere informasjon ”

Foruten produksjon, utfører vårt firma opparbeidelse, legging og vedlikehold av grøntarealer.
Ved legging av plen på fotballbaner og idrettsanlegg bruker vi spesialmaskiner. Vi kan også levere storrullmatter, ring for mer informasjon. Det er enkelt å bestille ferdigplen. Ring eller send en e-post og be om tilbud.

Spørsmål og svar

  • Åpningstider?

    Vi har alltid åpent, det er bare å ta kontakt.
  • Tilbyr dere transport?

    Vi ordner transport for de av våre kunder som ønsker ferdigplen levert. Ved egentransport tar en boggihenger 60 til 80 m2.

Vi gjør det riktig!

I plenen er det benyttet de beste sortene av artene raigress, engrapp og rødsvingel for å sikre best mulig resultat over tid. Gresset produseres i gunstige omgivelser på store arealer, noe som sikrer vekstforhold og god kvalitet.

Vi produserer på steinfri jord!

Plenen gjødsles og sprøytes regelmessig gjennom sesongen, og ellers ved behov.

Vi leverer ferdigplen til bl.a.